Rundremisen.dk er lukket som forum, og genopstår ikke igen.

Hjemmesiden kommer til at indeholde andre ting. som er af min interesse for jernbanen.

Med venlig hilsen

Peter Schack